Контакти

 

1202 София, ул. “Козлодуй 16, факс: 9314143

e-mail: office@transenergo-bg.com

Директор

инж. Милена Каракашева

(02) 931 81 19

Зам.директор ККМ и ТИС

инж. Христо Пашалийски

(02) 931 81 85

Зам. директор “Релсов път”

инж. Асен Ценков

(02) 931 81 69

Главен счетоводител

Енчо Панайотов

(02) 983 50 08

Началник “Токоизправителни

станции” (ТИС)

инж. Лазар Михайлов

(02) 831 23 13

Отдел “Технически”

инж. Наталия Златкова

(02) 831 19 92

Секция “Производствена”

инж. Петко Цолов

(02) 831 18 92

Секция “Контактна мрежа” (КМ)

Цветан Илиев

(02) 831 18 92

Секция “Релсов път” (РП)

(02) 831 01 82

Орган за контрол от вид “С” - “Елтрансконтрол”

инж. Надя Ценкова

(02) 831 31 47

Началник “Автобаза”

Васил Цомпов

(02) 832 20 43

Интернет връзки

  Столичен електротранспорт ЕАД

www.elektrotransportsf.com

  Столичен автотранспорт ЕАД

  Столична компания за градски транспорт - София ЕООД

www.skgt-bg.com

  Столична община

www.sofia.bg