Контакти

 

1202 София, ул. “Козлодуй 16, факс: 9314143

e-mail: office@transenergo-bg.com

 

Директор

инж. Пламен Кончарски

(02) 931 81 19

koncharski@transenergo-bg.com

Зам.директор ККМ и ТИС

инж. Милена Каракашева

(02) 931 81 85

Зам. директор “Релсов път”

(02) 931 81 69

Главен счетоводител

Енчо Панайотов

(02) 983 50 08

Началник “Токоизправителни

станции” (ТИС)

инж. Христо Пашалийски

(02) 831 23 13

Отдел “Технически”

инж. Наталия Златкова

(02) 831 19 92

Секция “Производствена”

 

(02) 831 18 92

Секция “Контактна мрежа” (КМ)

Цветан Илиев

(02) 831 18 92

Секция “Релсов път” (РП)

Григор Анев

(02) 831 01 82

Орган за контрол от вид “С” - “Елтрансконтрол”

Виолета Стоянова

(02) 831 31 47

Началник “Автобаза”

Васил Цомпов

(02) 832 20 43

 

 

Интернет връзки

 

  Столичен електротранспорт ЕАД

www.elektrotransportsf.com

  Столичен автотранспорт ЕАД

 

  Столична компания за градски транспорт - София ЕООД

www.skgt-bg.com

  Столична община

www.sofia.bg