От създаването си до сега, поделение “Трансенерго и РП” се наложи като едно от водещите предприятия не само в поддръжката и експлоатацията, но и в проектирането, строителството и реконструкциите на контактни и кабелни мрежи (ККМ), токоизправителни станции (ТИС), доставката и преработка на електроенергия, основни ремонти и текуща поддръжка на релсовия път (РП), измервания по електробезопасност и др.

Извършва и висококачествени услуги в почти всички дейности, касаещи изграждането на инфраструктурни обекти (включително изграждане на обекта “до ключ”).

Поделение “Трансенерго и РП” е основен производител (а също и потребител) на основни възли и детайли по контактно-кабелната мрежа, съобразени с най-модерните европейски тенденции в областта. Разполагаме с модерна измервателна апаратура и технологична екипировка за извършване на всички споменати дейности.

 

Предприятието е сертифицирано по ISO 9001:2008, внедрена и сертифицирана е интегрирана система за управление на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2005 и безопастност при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007. Поделението разполага с орган за контрол от вид “C” – “Елтрансконтрол”, акредитиран от БСА.

 

От 1997 година поделение “Трансенерго и РП” създава собствено звено за проектиране на контактно-кабелна мрежа по програмите на Столична община за реконструкция на градската инфраструктура.

Непосредственият опит в експлоатацията се отразява благоприятно на качеството на проектиране. За всеки обект се подхожда индивидуално, като се внедряват нови елементи, които спомагат за повишаване качествата на съоръженията.

Поделението прави технически проучвания и разработва експертни оценки за подготовката на програмата по ремонти и реконструкции на СО.

“Трансенерго и РП”, като главен проектант или подизпълнител е изпълнил всички проекти за контактни мрежи в София и голям брой за страната.